Taal: 
  • Header foto 1
  • Header foto 1

copyright

De op onze websites geplaatste foto's, teksten en andere uitingen vallen onder het copyright van Klimrek.nl. Uitzonderingen hierop zijn het logo van TÜV-Nord, het Facebook logo, de facebook-knop, het SSL-logo, de GoogleMaps kaart, betaal-logo's en de afbeeldingen van de video's van YouTube.
Alle andere afbeeldingen en/of tekeningen zijn direct of via onze leveranciers en/of klanten beschermd onder het copyright.

Op onze WallySwing® muurschommelbeugels rust het merkenrecht en op alle uitvoeringen is het modellenrecht van toepassing.

© Copyright Klimrek.nl 2018. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (klimrek.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Klimrek.nl of zijn gelicenceerd aan Klimrek.nl.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Klimrek.nl of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Klimrek.nl”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Klimrek.nl voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.


Overtreding van onze rechten kan leiden tot juridische actie.