Taal: 
  • Header foto 1
  • Header foto 1
Dit formulier alleen invullen als je (een deel van) je bestelling wilt retourneren.

Afgehaalde goederen zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. U kunt deze artikelen namelijk ter plaatse bekijken en de afweging maken of dit voor u een goede keuze is.

Wilt u er zorg voor dragen dat de naam en het IBAN-rekeningnummer dat u hieronder invult, overeenkomt met de bankgegevens (de naam op uw betaalkaart kan verschillen van de banknaam). Als deze niet corresponderen, kunnen wij helaas niet overgaan tot retourbetaling.

Voor de retourkosten-berekening van retourzendingen nemen wij deze volgende regels in acht.

Herroepingsformulier